ผีเสื้อ

ผีเสื้อ อาจหมายถึง

ผีเสื้อ (แมลง) (butterfly),

ผีเสื้อ อาจหมายถึง

สัตว์
ผีเสื้อ (แมลง) (butterfly), ชื่อแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera มีปีกเป็นแผ่นบางสองคู่ ลำตัว ปีก และขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น เมื่อมองด้วยตาเปล่า เกล็ดเหล่านี้ทำให้เกิดสีต่าง ๆ กัน ปากเป็นงวงยาวม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้ มีทั้งชนิดหากินในเวลากลางวัน เรียก ผีเสื้อกลางวัน, พายัพเรียก กะเบ้อ กำเบ้อ ก่ำเบ้อ หรือ อีเบ้อ, และชนิดหากินในเวลากลางคืน เรียก ผีเสื้อกลางคืน, พายัพเรียก แมงกาย
ผีเสื้อยักษ์ (แมลง) (moth), ชื่อผีเสื้อขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น ชนิด Attacus atlas ในวงศ์ Saturniidae ตัวเมียเมื่อกางปีก วัดจากขอบปีกหนึ่งถึงอีกขอบปีกหนึ่งยาวได้ถึงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร ลำตัวยาวสี่ถึงห้าเซนติเมตร กว้างหนึ่งเซนติเมตรครึ่งถึงสองเซนติเมตร ลำตัวและอกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลแดง ปีกสีน้ำตาลแดง มีลวดลาย โดยเฉพาะบริเวณเกือบกึ่งกลางปีกมีลักษณะบางใสรูปคล้ายใบโพ
วงศ์ปลาผีเสื้อ (butterflyfish), ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Chaetodontidae ยกเว้นปลาโนรี (Heniochus spp.) ลำตัวสั้น กว้าง แบนข้างมาก ปากเล็ก บางชนิดปากยื่นยาวเป็นท่ออยู่ปลายสุดของหัว เกล็ดสากมือคลุมถึงบนครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง สีสวยสด มักเป็นบั้ง แถบ หรือจุดคละกันหลายสี อาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง ขนาดยาวตั้งแต่สิบถึงสามสิบเซนติเมตร
ผีเสื้อเงิน หรือปลาเฉี่ยวหิน (silver moony), ชื่อปลาทะเลชนิด Monodactylus argenteus ในวงศ์ Monodactylidae ลำตัวสั้นมาก รูปไข่แบนข้าง ครีบหลังและครีบก้นยาวพื้นลำตัวและครีบสีเทาเงิน มีแถบสีดำพาดขวางผ่านตาหนึ่ง แถบและอีกแถบโค้งผ่านแผ่นปิดเหงือกไปยังขอบหน้าของครีบหลังและครีบก้น ขนาดยาวได้ถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร อยู่ในน้ำจืดได้, โสร่งแขก ก็เรียก
พรรณไม้
ผีเสื้อ (ไม้ยืนต้น) (Alangium chinense) , ไม้ดอกชนิด Alangium chinense เป็นสมุนไพรในประเทศจีน
ผีเสื้อราตรี (ไม้ล้มลุก) (Indian park), ไม้ล้มลุกชนิด Oxalis purpurea ในวงศ์ Oxalidaceae ดอกเดี่ยวสีชมพูอมม่วง ใบประกอบคล้ายนิ้วมือและมักหุบยามราตรี
ความเชื่อ
ผีเสื้อ (เทวดา) (guardian spirit), เทพารักษ์จำพวกหนึ่ง, เสื้อ เฉย ๆ ก็เรียก
ผีเสื้อเมือง (city tutelary), เทวดาที่รักษาบ้านเมือง, พระเสื้อเมือง หรือ เสื้อเมือง ก็เรียก
ผีเสื้อน้ำ (ปกรณัม) หรือ เสื้อน้ำ (water spirit), เทวดาที่รักษาน่านน้ำ
ผีเสื้อยักษ์ (ปกรณัม) (ogre), ผีหรืออมนุษย์จำพวกหนึ่งที่เป็นยักษ์
ผีเสื้อสมุทร (ปกรณัม) (sea ogre), ยักษ์พวกหนึ่ง เชื่อกันว่าสิงอยู่ในทะเล
แม่มดทะเล (sea witch), แม่มดที่มักปรากฏตัวให้ชาวเรือเห็น
ย่านาง (boat nymph), ผีผู้หญิงประจำรักษาเรือ
ตัวละคร
ผีเสื้อสมุทรเออร์ซูลาร์ หรือเออร์ซูลาร์ (เงือกน้อยผจญภัย) (Ursula, the Sea Witch), ตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เรื่อง เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid)
ผีเสื้อสมุทร (พระอภัยมณี), ยักษิณีในวรรณกรรมของพระสุนทรโวหาร (ภู่) เรื่อง พระอภัยมณี
การดนตรี
ผีเสื้อ (เพลงของชรัส เฟื่องอารมย์)
ผีเสื้อ (เพลงของแคลช)
อื่น ๆ
ป้อมผีเสื้อสมุทร, ป้อมโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2362
ผีเสื้อราตรี หรือโสเภณี, ภาษาปากเรียกผู้หญิงที่มีอาชีพให้บริการในสถานบันเทิงในเวลากลางคืน

สัตว์ ชื่อแมลงทุกชนิดในอันดับ Lepidoptera มีปีกเป็นแผ่นบางสองคู่ ลำตัว ปีก และขาปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดเล็กมากคล้ายฝุ่น เมื่อมองด้วยตาเปล่า เกล็ดเหล่านี้ทำให้เกิดสีต่าง ๆ กัน ปากเป็นงวงยาวม้วนเข้าอยู่ใต้หัวได้ มีทั้งชนิดหากินในเวลากลางวัน เรียก ผีเสื้อกลางวัน, พายัพเรียก กะเบ้อ กำเบ้อ ก่ำเบ้อ หรือ อีเบ้อ, และชนิดหากินในเวลากลางคืน เรียก ผีเสื้อกลางคืน, พายัพเรียก แมงกาย
ผีเสื้อยักษ์ (แมลง) (moth), ชื่อผีสัตว์เสื้อขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น ชนิด Attacus atlas ในวงศ์ Saturniidae ตัวเมียเมื่อกางปีก วัดจากขอบปีกหนึ่งถึงอีกขอบปีกหนึ่งยาวได้ถึงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร ลำตัวยาวสี่ถึงห้าเซนติเมตร กว้างหนึ่งเซนติเมตรครึ่งถึงสองเซนติเมตร ลำตัวและอกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลแดง ปีกสีน้ำตาลแดง มีลวดลาย โดยเฉพาะบริเวณเกือบกึ่งกลางปีกมีลักษณะบางใสรูปคล้ายใบโพ
วงศ์ปลาผีเสื้อ (butterflyfish), ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Chaetodontidae ยกเว้นปลาโนรี (Heniochus spp.) ลำตัวสั้น กว้าง แบนข้างมาก ปากเล็ก บางชนิดปากยื่นยาวเป็นท่ออยู่ปลายสุดของหัว เกล็ดสากมือคลุมถึงบนครีบหลัง ครีบก้น และครีบหาง สีสวยสด มักเป็นบั้ง แถบ หรือจุดคละกันหลายสี อาศัยอยู่ตามแนวหินปะการัง ขนาดยาวตั้งแต่สิบถึงสามสิบเซนติเมตร
ผีเสื้อเงิน หรือปลาเฉี่ยวหิน (silver moony), ชื่อปลาทะเลชนิด Monodactylus argenteus ในวงศ์ Monodactylidae ลำตัวสั้นมาก รูปไข่แบนข้าง ครีบหลังและครีบก้นยาวพื้นลำตัวและครีบสีเทาเงิน มีแถบสีดำพาดขวางผ่านตาหนึ่ง แถบและอีกแถบโค้งผ่านแผ่นปิดเหงือกไปยังขอบหน้าของครีบหลังและครีบก้น ขนาดยาวได้ถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร อยู่ในน้ำจืดได้, โสร่งแขก ก็เรียก
พรรณไม้
ผีเสื้อ (ไม้ยืนต้น) (Alangium chinense) , ไม้ดอกชนิด Alangium chinense เป็นสมุนไพรในประเทศจีน
ผีเสื้อราตรี (ไม้ล้มลุก) (Indian park), ไม้ล้มลุกชนิด Oxalis purpurea ในวงศ์ Oxalidaceae ดอกเดี่ยวสีชมพูอมม่วง ใบประกอบคล้ายนิ้วมือและมักหุบยามราตรี
ความเชื่อ
ผีเสื้อ (เทวดา) (guardian spirit), เทพารักษ์จำพวกหนึ่ง, เสื้อ เฉย ๆ ก็เรียก
ผีเสื้อเมือง (city tutelary), เทวดาที่รักษาบ้านเมือง, พระเสื้อเมือง หรือ เสื้อเมือง ก็เรียก
ผีเสื้อน้ำ (ปกรณัม) หรือ เสื้อน้ำ (water spirit), เทวดาที่รักษาน่านน้ำ
ผีเสื้อยักษ์ (ปกรณัม) (ogre), ผีหรืออมนุษย์จำพวกหนึ่งที่เป็นยักษ์
ผีเสื้อสมุทร (ปกรณัม) (sea ogre), ยักษ์พวกหนึ่ง เชื่อกันว่าสิงอยู่ในทะเล
แม่มดทะเล (sea witch), แม่มดที่มักปรากฏตัวให้ชาวเรือเห็น
ย่านาง (boat nymph), ผีผู้หญิงประจำรักษาเรือ
ตัวละคร
ผีเสื้อสมุทรเออร์ซูลาร์ หรือเออร์ซูลาร์ (เงือกน้อยผจญภัย) (Ursula, the Sea Witch), ตัวละครในภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์เรื่อง เงือกน้อยผจญภัย (The Little Mermaid)
ผีเสื้อสมุทร (พระอภัยมณี), ยักษิณีในวรรณกรรมของพระสุนทรโวหาร (ภู่) เรื่อง พระอภัยมณี
การดนตรี
ผีเสื้อ (เพลงของชรัส เฟื่องอารมย์)
ผีเสื้อ (เพลงของแคลช)
อื่น ๆ
ป้อมผีเสื้อสมุทร, ป้อมโบราณที่จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2362
ผีเสื้อราตรี หรือโสเภณี, ภาษาปากเรียกผู้หญิงที่มีอาชีพให้บริการในสถานบันเทิงในเวลากลางคืน

Advertisements

Hello world!

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!